Interim Management

Abel interim kan tijdelijk in een management behoefte voorzien. Abel interim zorgt voor continuïteit van (delen van) uw organisatie.
Abel interim kan u tevens ondersteunen bij de (her)inrichting van uw organisatie en de bijbehorende processen. Ook het integreren van nieuwe bedrijfsonderdelen in uw organisatie is voor ons bekend terrein

Abel interim heeft ervaring in algemeen lijnmanagement, het opzetten en structureren van afdelingen, logistieke e-business processen en weet tevens uw ICT richting te geven voor een optimale ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen. Bij dit alles staan uw eigen wensen, de mensen binnen uw organisatie en de cultuur van uw organisatie centraal.

Abel interim heeft bij onderstaande organisaties Interim Management opdrachten uitgevoerd