Opdrachtgever: Puur Water & Natuur (PWN Waterleidingmaatschappij NH)
Functie: Project Portfolio Management
Werkzaamheden: Projectportfoliomanagement voor alle projecten binnen PWN die engszins van invloed zijn op het ICT werkveld.

Opzetten en managen van het portfoliomanagement binnen PWN. In overleg met de verschilende stakeholders binnen de organisatie vaststellen welke projecten binnen een bepaalde periode tot uitvoer gebracht moeten worden.