Portfolio Management

De maatschappij is aan verandering onderhevig. Dat is ook van invloed op uw organisatie, op uw klanten en uw leveranciers. Uw organisatie zal daar op in moeten spelen en mee moeten veranderen om concurrerend te blijven. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe producten te ontwikkelen en aan de markt aan te bieden, of door op een andere wijze uw leveranciers bij uw organisatie te betrekken, etcetera.

Om deze ontwikkelingen efficiënt en effectief in uw organisatie door te voeren zijn vaak aanpassingen, al dan niet grote ingrijpende wijzigingen en aanpassingen van processen noodzakelijk waarvoor één of meerder project(en) opgestart zullen worden. Ook wettelijke regelingen kunnen aanleiding zijn om project te starten. Of vervanging van verouderde producten. Aanleiding voor projecten kunnen legio zijn; zo kan het zijn dat er veel projecten tegelijk uitgevoerd worden binnen uw organisatie.

Projecten in uitvoer beinvloeden de continuiteit en beschikbare capaciteit binnen uw reguliere lijnorganisatie. Te veel projecten kan tot gevolg hebben dat uw continuiteit en de levering van uw producten en/of diensten in gevaar komt. Een goed overzicht is van essentieel belang om een goede afweging te maken welke projecten gestart moeten worden en welke prioriteiten u als opdrachtgever aan projecten moet geven. Inzicht in de benodigde capaciteit en de onderlinge afhankelijkheden is belangrijk voor een goede sturing van het totale projecten portfolio.

Project Portfolio management geeft u inzicht in de status en aantal actuele projecten binnen uw organisatie en kan de gevraagde capaciteit uit de lijnorganisatie afstemmen op de behoefte. Tevens krijgt u inzicht in de actuele en geplande projecten, zodat u gedegen beslissingen kunt nemen over het al dan niet starten, stoppen of continueren van projecten.

Abel interim kan u ondersteunen om project portfolio management in uw organisatie te implementeren en vorm te geven. Of om dit management tool operationeel uit te voeren, zodat veranderingen op een verantwoorde manier in uw organisatie geimplementeerd worden.

Abel interim heeft bij de onderstaande organisatie Portfoliomanagement geimplementeerd