Business case

Projectresultaten kunnen hele tastbare maar ook minder tastbare producten zijn.

In welke mate de uitvoering van het project en de oplevering van de producten belangrijk zijn voor uw organisatie, wordt samen met u vastgelegd in een Business Case. Deze Business Case wordt samengesteld uit onder andere de opbrengsten en kosten die voor uw organisatie van belang zijn.