Landschap

Het is goed om vooraf te benoemen welke risico’s er tijdens de uitvoering van het project kunnen optreden. Risico’s die bijvoorbeeld de kwaliteit van de resultaten kunnen beïnvloeden of de doorlooptijd van het project en daarmee van invloed zijn op het budget. We maken vooraf met u afspraken hoe we met deze risico’s omgaan als ze optreden.

Ook overige omgevingsfactoren benoemen we vooraf zoveel mogelijk. Factoren als de beschikbaarheid van resources, bewaking en rapportage over de voorgang van het project, vastleggen van beslismomenten en oplevercriteria.

Uiteindelijk zullen de op te leveren resultaten overgedragen moeten worden aan uw organisatie. De mensen uit uw organisatie worden dan ook al vroegtijdig bij het project betrokken, om zodoende te waarborgen dat de resultaten voldoen aan de eisen en wensen van de organisatie.