Project Management

Elke organisatie is uniek door de mensen die de organisatie maken, door haar eigen cultuur en waarden. Bij de uitvoering van een project is het van belang hier rekening mee te houden, zodat het project tijdens de uitvoering. Ook is het van belang dat de resultaten van het project gedragen worden door uw organisatie en de gewenste bijdrage leveren aan de doelstelling van uw organisatie.

Vooraf is het daarom van belang vast te stellen wat het gewenste resultaat is en op welke manier dit resultaat bereikt gaat worden. U als opdrachtgever bent hier met uw organisatie de belangrijkste schakel in. Alles is erop gericht om binnen de gestelde tijd en voor het beschikbare budget de gewenste resultaten op te leveren.

Abel interim heeft bij de onderstaande organisaties projectmanagement uitgevoerd