Projecten

U wilt middels een tijdelijke organisatie, een tijdelijke samenwerking een uniek en eenmalig resultaat realiseren. Daarom start u een project, zodat u naast uw normale operationele activiteiten het gewenste resultaat kunt realiseren.

Abel interim kan u helpen om uw project vorm te geven door de organisatie en aanpak van het project te beschrijven in een projectplan en het project volgens dit plan in te richten en vorm te geven.
De omvang en reikwijdte van het plan wordt bepaald door verschillende factoren die u als opdrachtgever zelf bepaald en van belang zijn voor het te bereiken resultaat.
Factoren die van invloed zijn, kunnen zijn: De omvang van uw organisatie, uw wensen, de doorlooptijd van het project en de complexiteit van het te leveren resultaat. Maar ook de beschikbaarheid van de benodigde mensen, capaciteit en kennis is uiteraard van essentieel belang. Al deze factoren zijn van invloed op het al dan niet slagen van uw project.